- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


Regulamin oraz zasady rejestracji i utrzymania domen internetowych

§1 Postanowienia ogólne

1. Zgłoszenie domeny do rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy i z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zasad utrzymania domen bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej Hainet czy w inny udokumentowany sposób.
2. Abonent rejestrujący domenę za pośrednictwem strony internetowej Hainet udziela zgodę do reprezentowania go przed Rejestratorem domen MasterNET Szczepanik Adrian z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 16/6, 31-261 Kraków, NIP: 945-199-42-89. Zakres umowy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych.
- Rejestrację domen polskich prowadzi NASK na zasadach określonych w regulaminie NASK.
- Rejestrację domen globalnych prowadzi Directi Internet Solutions Pvt. Ltd na zasadach określonych przez ICANN
- Rejestrację domen europejskich prowadzi EURid na zasadach określonych przez warunki rejestracji nazw domen .eu oraz polityki rejestracji domen .eu
3. Domeny aktywowane są w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Hainet. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z księgowania operacji na kontach bankowych które powstały z winy banku lub poczty polskiej.
4. Hainet ma prawo odmowy rejestracji domeny gdy zachodzi podejrzenie:
- podania nieprawidłowych danych przez Abonenta
- należnej wpłaty dokonanej przez Abonenta zaksięgowanej na rachunku bankowycm Hainet po terminie płatności określonym w fakturze pro-forma
- gdy domena została zarejestrowana wcześniej.
5. Okres rejestracji domeny liczony jest od daty jej zarejestrowania. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok kalendarzowy
6. Z chwilą zgłoszenia domeny krajowej do rejestracji następuje aktywacja procedury 14-sto dniowej rezerwacji domeny w którym to czasie domeny nie zarejestruje inny Użytkownik.
7. Złożenie zamówienia na rejestrację domeny globalnej nie gwarantuje Abonentowi prawa do jej pierwszeństwa rejestracji gdyż nie obowiązuje je okres rezerwacji lecz rejestrowane są na zasadzie "kto piwerszy ten lepszy" oraz po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym Hainet.
8. Złożenie zamówienia na rejestrację domeny europejskiej nie gwarantuje Abonentowi prawa do jej pierwszeństwa rejestracji gdyż nie obowiązuje je okres rezerwacji lecz rejestrowane są na zasadzie "kto piwerszy ten lepszy" oraz po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym Hainet.
9. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z chwilowym nieprawidłowym działaniem systemów rejestracji domen NASK oraz Directi Internet Solutions Pvt. Ltd
10. Po zarejestrowaniu domeny wniesiona wpłata nie jest zwracana.
11. Domeny rejestrowane są wyłącznie na dane Abonenta i wyłącznie Abonent domeny ma pełne prawa do dysponowania domeną.
12. Kod authinfo przeznaczony do zmiany Rejestratora udostępniany jest Abonamentowi domeny w ciągu 72h w dni robocze po wyraźnej prośbie otrzymanej od Abonenta domeny.
13. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny krajowej w publicznych bazach WHOIS:
- Dane Abonenta prywatnego nie są publikowane
- Dane Abonenta firmowego oraz instytucji są publikowane
14. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny globalnej w publicznych bazach WHOIS:
- Dane Abonenta prywatnego, firmowego oraz instytucji są publikowane.
Na wyraźne życzenie Abonenta domeny istnieje możliwość ukrycia pełnych danych Abonenta w ciągu 24h w dni robocze.
15. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny europejskiej w publicznych bazach WHOIS:
- Dane Abonenta prywatnego, firmowego oraz instytucji są publikowane.
16. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za:
- zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych
- utracone korzyści z powodu zablokowania lub usunięcia domeny
17. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z chwilowym nieprawidłowym działaniem systemów rejestracji domen NASK, Directi Internet Solutions Pvt. Ltd oraz EURid

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9