- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

quick CMS

Quick Cms jest wszechstronnym systemem CMS, pomocnym w zarządzaniu zawartością strony internetowej. Narzędzie daje możliwość prostego i szybkiego zarządzania stronami i podstronami bez limitu zagłębień i tłumaczeń. Quick CMS oparty jest o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5. System ten jest napisany w języku PHP natomiast baza danych zbudowana jest na plikach płaskich. Quick Cms zgodny jest z XHTML 1.1. Najnowsza obecnie wersja ma numer 3.0 i została wydana jako stabilna 17 grudnia 2010 roku.

Administrator

  • Zarządzanie stronami i podstronami.
  • Zarządzanie zdjęciami i plikami.
  • Zarządzanie językami.
  • Konfiguracja z poziomu administracji.

Klient

  • Przeglądanie stron i podstron.
  • Drukowanie danych strony.
  • Przeglądanie zdjęć.
  • Zmiana wyświetlanego języka.